System nauki

Jak odbywaj si tradycyjne lekcje wie kady, kto uczy si jzyka obcego. Przerabia si odpowiednie materiay, wiczy budow zda i wymow, zgbia problemy gramatyczne, itp. Brzmi to do nudnie. Ja staram si urozmaici lekcje ciekawymi dodatkami, takimi jak: informacje o Szwecji i jej mieszkacach (nie tylko o Szwedach), o kulturze i zwyczajach, o kuchni skandynawskiej, etc. Jak twierdz moi uczniowie, lekcje s interesujce, na luzie, bez stresu i przymusu.

Na pocztku kadej lekcji omawiamy wykonan przez ucznia prac domow (nie stawiam stopni i nie stresuje uczniw). Nastpnie powtarzamy jedn lub kilka ostatnio przerobionych lekcji. To zajmuje cznie nie wicej ni 30 minut a potem przechodzimy do nowych czytanek. Jedna indywidualna lekcja trwa 90 min.Jeli grupa liczy 2 lub 3 osoby, to lekcja moe by dusza.

Z osobami, ktre ju znaj szwedzki na takim poziomie, e moliwa jest do swobodna rozmowa, prowadz konwersacje. Jako podstaw do konwersacji su nam wsplnie wybrane teksty lub sugerowany prze ucznia temat.

Dziki temu ucze pogbia sownictwo, wiczy poprawno gramatyczn i to, co moim zdaniem jest najwaniejsze: poprawn wymow sw, zda, intonacj i melodi zdania. Te elementy zazwyczaj sprawiaj najwicej trudnoci nie tylko pocztkujcym, ale nawet tym, ktrzy ju niele znaj szwedzki.


Stosuj dwie rne formy nauczania:
-Nauka przez Internet, przy wykorzystaniu komunikatora Skype™
-Tradycyjne lekcje i konwersacje


Nauka przez Internet, przy wykorzystaniu komunikatora Skype™

lekcja przez skype. Wiktor Konblit

Podstawow rnic jest to, e ucze nie widzi nauczyciela i odwrotnie.

Jednake nauka przez Internet nie rni si w zasadzie od tradycyjnej nauki. Lekcja odbywa si w podobny sposb (omwienie pracy domowej, powtrka poprzednich lekcji i nauka nowego materiau). Nie korzystam z kamery do Skypa, gdy pogarsza foni a dwik jest w nauce jzyka najwaniejszy.

Korzyci pynce z nauki przez Internet to przede wszystkim to, e ucze i nauczyciel fizycznie nie musz znajdowa si w tym samym miejscu. Nawet dla osb mieszkajcych w Warszawie taki sposb jest korzystny, bo nie trac czasu na dojazd, a w duych miastach moe to zabra sporo czasu, ktry mog przeznaczy na co przyjemniejszego, np. na nauk jzyka szwedzkiego. Mona swobodnie wyjecha na wakacje i nie przerywa nauki (o ile ma si dostp do komputera podczonego do Internetu). Przeprowadzka do innej miejscowoci czy kraju nie oznacza koca nauki, moemy j kontynuowa bez wzgldu na miejsce zamieszkania. Nauka przez Internet daje ogromn szans osobom zamieszkaym w mniejszych miejscowociach, gdzie nie ma w praktyce dostpu do lektora jzyka szwedzkiego.


lekcja szwedzkiego. Wiktor Kornblit

Tradycyjne lekcje i konwersacje

T form proponuj wszystkim, ktrzy nie posiadaj Internetu, lub z jakich innych przyczyn wol lekcje tradycyjne. Lekcje odbywaj si u mnie w domu w centrum Warszawy, w okolicach pl. Bankowego.


Jeli chcesz zobaczy jak odbywa si lekcja to zajrzyj pod Przykadowa lekcja.